-
-

O kompaniji

24.06.2024
Oglas ističe

Radno iskustvo

Strani jezici

Lokacija

Opis posla

Prekogranični informacioni sistem poslova i usluga u sektoru kreativnih industrija uspostavljen je uz finansijsku podršku Evropske unije.